Obrazy světa , , , , , , , ,

TEREZA ŘÍČANOVÁ

mapový průvodce pamětí lidstva pro čtenáře od 13 let

14 barevných obrazových map s příběhy

Světjak jste ho ještě neviděli! Tereza Říčanová nás nechá procházet po hlubinách kolektivní i své vlastní paměti. Příběhyjevy i souvislosti  splétá v magickou síť jednotlivých obrazůkteré jsou určeny k nekonečnému a podrobnému zkoumání.

obrazům je přiložen obsáhlý průvodce v němž autorka detailně popisuje jednotlivé dějepostavy a výjevy.

 

350.00 

1 skladem

brožura 192 stran + 14 samostatných map

100×170 | 192 stran | 2016 |  Baobab

Zatím  nejrozsáhlejší knižní projekt malířkyilustrátorky a spisovatelky. Výsledkem její tříleté práce a také neovladatelné touhy po malbě je čtrnáct přebohatých obrazů – map zobrazujících prazákladní témata a prostředí lidské existence, která člověk odpradávna  zabydloval svou fantazií i reálnými událostmiVesmír, les, městohradyledovéhorymoře…

A toto vzkazuje Tereza Říčanová:

„Děti se naučí hledat a orientovat v mapách a také nějaké pravdy a zajímavosti, ale i legendyvtipyomyly a nesmysly o světěVýsledkem by měla být zábavavizuální potěšení a podpora zdravéhoúsudku Obrazy světa sestávají ze 14 map a knižního průvodce po nichMapy jsou malované v typickém autorčině stylu (umrněné řídké temperky nanášené vypelichaným štětcemplné jásajícíchbarevkteré zahřejí v tomto počasí jako hrnek svařeného vínaNěkteré z map se jmenujíVzduchMořePodzemíHory, Les, MěstoDůmLidéTřeba na  straně o lidech, je jedna strana věnovanámužům (je na  například JežíšDrákula, revolver, zapalovačopasek) a druhá ženám (JežibabaMylejdy, Marie s miminkemkýbl s hadren a prstýnek). Kdybyste třeba nevěděli, že ta kulatá nádobakónického tvaru se svrchním držadlem je kýbl a že ta podivná šedivá věc v jeho blízkosti je hadrmůžete si to podle souřadnic na obrazech předtištěných vyhledat v přiloženém průvodciOrientacizdar!“